اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان عطاءالملک، خیابان ساماندهی، مجتمع کوروش، طبقه2، واحد5     تلفن 03131316167 داخلی 14

  • وقت شناسی و حضور به موقع در محل مشتری احترام به حقوق مصرف کننده است که سرلوحه کار ما می باشد.
  • خدمات درخواستی مشتری می بایست در کوتاهترین زمان و با حفظ نظافت محل سرویس به وی ارائه داده شود.
  • خدمات پس از فروش این مجموعه برای دستگاه های تزریق به مدت 10 سال و برای چیلر 5 سال می باشد.
  • گارانتی دوساله برای دستگاه های تزریق و یک ساله برای چیلر 
  • چکاب های 30 تا 120 روزه ی دوره ای به صورت رایگان برای دستگاه های تزریق پلاستیک